Неделя 28 Фев 2021

Търсене в този сайт

Посетете ни във Фейсбук

Fasebook 

Хостингът за проекта на този сайт е осигурен от СуперХостинг.БГ

Благодарим на СуперХостинг.БГ за подкрепата и спонсорство на уеб сайта ни! Асоциация Хипофиза

Лъчелечение

Лъчелечение - информация

Рейтинг
  1. Радиохирургията е метод за унищожаване на туморни клетки с помощта на висока доза радиолъчение. Измененията, които настъпват в туморните клетки са толкова значителни, че се оприличават на хирургия, откъде идва и названието на метода. Новостите в областта позволяават много прецизно компютърно насочено облъчване с т.нар. стереотактична (ендократно облъчване) и фракционна (облъчване на сесии) радиохирургия. Те дават възможност за по-ефективно унищожаване на тумори с различна големина при запазване на съседните здрави тъкани.
  2. Интензитет-модулираната лъчетерапия представлява облъчване с високи дози радиолъчи с променлив интензитет (Intensity- Modulated Radio Therapy), което позволява многократно по-висока  доза да се прилага свръхпрецизно в избрани области на тумора. Предварително начертана компютърна 3D проекция на тумора  помага за прецизната индивидуална схема на облъчване.  Компютърни изчисления преценяват точната доза индивидуално за  всеки пациент. Получава се комбинация от полета на лъчение с  различен интензитет, като туморът получава максимална доза облъчване, а здравите тъкани се запазват в по-безопасна зона. Методът спира развитието и нарастването на туморните клетки. В много случаи той е способен да убие всички туморни клетки, като свие и елиминира целия тумор.
Водещи специалисти са :

1.  Д-р Румен Лазаров - лъчетерапевт

http://www.tokudabolnica.bg/bg/radiotherapy

Д-р Лазаров е консултант и  в центъра по радиохурургия в УМБАЛ Иван Рилски

 2. Д-р Илиана Колева – лъчетерапевт

3. Д-р Красимир Минкин - неврохирург

 Център по радиохирургия

гр.София УМБАЛ Свети Иван Рилски 

ул.Академик Евстатиев Гешов N 15

тел 02 851 0814

 https://www.rilski.com/bg/otdelenie-po-lachelechenie-s-tsentar-po-radiohirurgiya/