Понеделник 24 Юни 2024

Търсене в този сайт

Посетете ни във Fb и You Tube

FasebookПоследвайте ни в YouTube.

Хостингът за проекта на този сайт е осигурен от СуперХостинг.БГ

Благодарим на СуперХостинг.БГ за подкрепата и спонсорство на уеб сайта ни! Асоциация Хипофиза

Неврохирурзи

Доцент Асен Хаджиянев д.м.

Рейтинг

Доц. Асен Хаджиянев д.м.Доцент Асен Хаджиянев д.м. е роден в гр. София през 1968 година. Гимназиалното си образование завършва в същия град в ЕСПУ „Владимир Маяковски“ с преподаване на руски и английски езици.

Непосрествено след завършването на гимназията е приет за студент по медицина, като междувременно отбива 2 годишна, редовна, военна служба във ВБШСИ-гр. Русе. Висшето си образование завършва в МУ-София. В последствие започва специализация по неврохирургия в УМБАЛ „Александровска болница“ гр. София в Клиниката по неврохирургия. Там работи и специализира под ръководството на своите учители проф. В. Бусарски, проф. К. Романски и проф. М. Маринов. След успешно положен изпит придобива и специалност по неврохирургия. В академичното си развитие последователно е преминал от хоноруван, редовен и главен асистент до доцент в катедрата по неврохирургия на МУ-гр.София.

Постепенно  професионалните му интереси се насочват към базалната хирургия и по конкретно хипофизните аденоми. Успешно защитава дисератационен труд на тема: “Съвременното място на транссфеноидалната хирургия в комплексното лечение на секретиращите хипофизни аденоми“ и му е присъдена образователна и научна степен “Доктор“ по медицина. 

Доцент А. Хаджиянев д.м. е автор на монографичен труд: „Ендоназални достъпи към селарната област“.  В този научен труд има цялостно и пропедевтично представяне на собствен опит от микроскопските и ендоскопските, ендоназални оперативни техники. Практичекото им  значение е  пряко свързано с хирургичното лечение на хипофизни аденоми и други тумори срещани в селарната и параселарна области. Приносният характер на този монографичен труд в съвременната българска научна литература, се определя от възможността да бъде използван като практическо ръководство за хирургия на черепната база.

Прочети още...

Доц. д-р Венелин Герганов

Рейтинг
Доц. д-р ГергановДоц. д-р Герганов извършва оперативно лечение и в България по здравна каса в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов".         
Информация:                                    

Tел.: 087 7773578; + 49 15140158368

Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Записване за kонсултации:  0884143309

За д-р Герганов :

Доц. В. Герганов е роден на 19.06.1970г. в София. Завършва медицина в  Медицински Университет - София, а след това специализира неврохирургия в Клиниката по Неврохирургия към МУ, София и в International Neuroscience Institute в Хановер, Германия.

Провежда субспециализации в областта на хирургията на черепната основа, невроендоскопия, минимално-инвазивна и образно-ръководена неврохирургия (невронавигация), както и по гръбначна/спинална хирургия във Vienna, Австрия, в Германия и в САЩ.

Д-р Герганов е един от най-близките ученици и сътрудници на корифея на световната неврохирургия Проф. Маджид Самии. Учи питуитарна хирургия при проф. Р. Фалбуш, съдова хирургия при проф. Х. Берталанфи, ендоскопска трансназална хирургия при проф. В. Драф и спинална хирургия (Проф. Хармс и AO Spine) .

В момента е старши лекар (Leitender Oberarzt) в International  Neuroscience Institute в Хановер, Германия (директор проф. М. Самии).

Доцент по неврохирургия в Медицински Университет Хановер.

Научнa дейност:

Автор на над 180 научни публикации (1900 цитирания в международни публикации)

Автор и cъавтор в 31 интернационални англоезични учебници/монографии, сред които и най-авторитетния Youmans Neurological Surgery.

h-index = 20; RG score 40,26 (по-висок от 97,5% от всички RG members)

Прочети още...

Проф.,д.м.н. Марин Маринов

Рейтинг
Професор Д-р Марин Белев Маринов, дмн
Декан на Медицински Факултет Медицински Университет - София

 

Проф.,д.м.н.Марин Маринов

Клиника и Катедра по Неврохирургия Университетска Болница "Св. Иван Рилски" :

Адрес: Бул. "Академик Иван Гешов" 15; 1431 София

Тел.: +359 2 852 70 39;
         +35 9 2 952 1046

Дата и място на раждане : 10 декември 1950 г., гр. Шумен

Семейно положение : женен, с 3 деца

Образование : през 1969 г. завършва с отличен успех Немска езикова гимназия в гр. Бургаспрез 1975 г. завършва с отличие Медицински Факултет на МА - София Професионални и академични дипломи :

1983 г. – специалност по неврохирургия

1986 г. – дисертация за присъждане на научната степен “Кандидат на медицинските науки” (“дм”)

1993 г. – хабилитация – присъдено научно звание “Доцент”

2006 г. – дисертация за присъждане на научната степен “Доктор на медицинските науки”Професионален път :

1975 - 76 г. – ординатор в ХО на ПОБ “Д-р Рачо Ангелов” в София и в ХО на РБ, гр. Пирдоп1977 - 78 г. – ординатор в ХО на РБ, гр. Елин Пелин

1979 г. – асистент към Катедрата по неврохирургия, МА - София

1983 г. – старши асистент към същата Катедра

1987 г. – главен асистент към същата Катедра

Прочети още...